Şema Terapi

Şema, yaşamın erken dönemlerinde geliştirilen ve yetişkinlikte uyguladığımız yararlı ya da yararsız olabilecek bir davranış ya da düşünce kalıbıdır. Şema Terapi, problemli şemaları belirlemeyi ve kişisel ve profesyonel ilişkilerimizde karşılaştığımız yeni bilgileri veya durumları organize etmede ve anlamada daha uygulanabilir veya uyarlanabilir olanlarla değiştirmeyi amaçlar.

Çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda baş etme tarzları, şemaları ve sorunlu davranış biçimlerinin gelişebileceği tartışılmaktadır.

Şema terapi, bireylerin zihinsel sağlık koşullarının altında yatan ve devam ettiren düşünce ve davranış kalıplarını belirlemelerine yardımcı olabilir. Tedavi yaklaşımı, bilişsel davranışçı terapi, bağlanma teorisi ve bir dizi başka yaklaşımdan elementleri bütünleştirir, duyguların keşfi, sağlıksız başa çıkma yöntemleri ve zihinsel sağlık endişelerinin kökeni yoluyla BDT’yi genişletir.

Şema terapi yoluyla, insanlar sıklıkla daha büyük bir öz-değer ve yeterlilik duygusu geliştirebilir, besleyici ilişkiler kurma yöntemlerini keşfedebilir ve sağlıklı ve mutlu bir yaşam için çalışmak için hedefler geliştirebilir ve bunlara ulaşabilir.

Şema terapi, erken dönem uyumsuz şemaların bu olumsuz çocukluk deneyimlerine dayanarak oluştuğu inancına dayanır. Bireylerin yaşam olaylarını ve başkalarının davranışlarını yorumlama biçimleri olarak tanımlanabilecek bu uyumsuz şemalar, daha sonra yaşamı bozabilir: Bireyler sağlıksız seçimler yapabilir, toksik ilişkiler kurabilir, tam gelişmiş sosyal becerilerden yoksun olabilir, yıkıcı davranış kalıplarına girebilir, zayıf olabilir. yargılama duygusu ve değersizlik ya da kendinden şüphe duyma duyguları yaşar.

Uyumsuz şemaları belirlemek ve değiştirmek, şema terapisinin merkezinde yer alır. Kişinin karşılanmayan duygusal ihtiyaçlarının kökenlerini keşfetmesi ve şema terapi yoluyla besleyici ilişkiler kurmayı öğrenmesi, insanların öz-değer ve yeterlilik duygularını inşa etmeye başlamasına yardımcı olabilir.

ŞEMA TERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN SORUNLAR

  • Travma sonrası stres
  • Yeme bozuklukları
  • Suçlu davranışı
  • Endişe
  • Madde bağımlılığı
  • İlişki sorunları
  • Kronik depresyon
  • Kişilikle ilgili koşullar

Araştırmalar şema terapinin özellikle borderline kişiliğin tedavisinde etkili olduğu göstermiştir ve tedavi gören bireylerin şema terapiyi diğer tedavi türlerini bıraktıklarından daha düşük oranlarda bıraktığını göstermektedir. Ayrıca şema terapi, narsisistik kişilik için bir tedavi olarak potansiyel göstermiştir.

Kaynak:

“Schema Therapy.” Www.goodtherapy.org, www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/schema-therapy.

Schema Therapy: What Is It & How Does It Work? 2020, www.counsellinginmelbourne.com.au/approaches/schema-therapy/.

Çalışma Saatlerimiz

9:00 – 18:00
Pazartesi - Cumartesi

Bize Ulaşın

Teşvikiye mah, Hüsrev Gerede cad.
No: 92 Sema Apartmanı Kat: 2 Daire: 6 34365
Şişli/İstanbul
Tel: +90 533 024 7806

Sentia Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım