Uzman Psikolog, Psikoterapist

Yeditepe Üniversitesi’ndeki lisans öğrenimim sırasında değerli hocalarımın yürüttüğü akademik araştırmalara eşlik etme fırsatına sahip oldum. Üniversite eğitimime devam ederken LÖSEV, TEGV, SHÇEK gibi kurumlarda sosyal sorumluluk projelerine dahil oldum. Lisans döneminde öğrenci değişim bursu kazanarak Rotterdam Üniversitesi, Hollanda’da öğrenim gördüm.

2012 yılında Avrupa Florence Nightingale Hastanesi’nin Psikiyatri Servisinde, takip eden dönemde Ankara Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde klinik stajımı yaptım. 2014 yılında Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Nöropsikolojik Batarya eğitimini tamamlayarak, 1 ay süreyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroşirurji Laboratuarı’nda süpervizyon altında ilgili testleri, geriyatri grubunda uyguladım. Devam eden dönemde MMPI, TAT, CAT, Projektif Çizimler, WISCR, WISC-IV gibi değerlendirme ölçeklerinin eğitimlerini aldım. 

Uzmanlık eğitimimi Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde alırken, bir yıl süresince Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve süpervizyonu alarak Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Birimi’nde bireysel psikoterapi seansları yürüttüm. 

Meslek hayatıma 2013-2021 yılları arasında Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Uzman Psikolog olarak devam ettim. Yanı sıra, Etiler Helen Doron eğitim kurumunda psikolojik danışmanlık hizmeti verdim, ebeveynlere ve eğitim personeline 0-6 yaş gelişim odağında eğitim ve atölyeler düzenledim.

Şu anda, kurucu ortağı olduğum Sentia Psikoloji’de çocuk, ergen, yetişkin ve aileler ile psikoterapi çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Mesleğimi pratik ederken, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR, Deneyimsel Oyun Terapisi, Bağlanma Temelli yaklaşımlardan faydalanmaktayım. IMG 3658


EĞİTİM

Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013-2015)

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Yeditepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi (2008-2013)

Psikoloji Bölümü

(Destek Burslu Lisans Eğitimi, İngilizce)

Rotterdam Erasmus University, Hollanda (2012)

Student Exchange Program

KLİNİK DENEYİM

İstanbul Madalyon Psikiyatri Merkezi, İstanbul, Levent (2013-2019)

Klinik Psikolog, Çocuk ve Ergen Terapisti

Aile, Yetişkin, Çocuk ve Ergen danışanlarla psikoterapi odaklı seanslar yürütüldü, danışanların tedavi süreçleri yapılandırıldı, objektif ve projektif değerlendirmeleri yapıldı, merkez projelerine destek verildi, yazılı ve görsel basında klinik psikoloji alanıyla ilişkili bilgilendirici içerikler yayınlandı. Seminerler düzenlendi.

İstanbul Okan Üniversitesi (2018-2019)

Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi – Sağlık Bilimleri Fakültesi

Psikolojik ve Rehberlik Danışmanlık ve Psikolojiye Giriş dersleri verildi.

Helen Doron Etiler Anaokulu, İstanbul (2017-2019)

Klinik Psikolog, Okul Rehberlik Birimi

Okul bünyesinde duygusal ve davranışsal alanlarda zorlanan çocukların okul yaşamını sürdürebilmeleri için okul konsültasyonu adı altında okul gözlemi yapıldı ve okul-aile ve uzman işbirliğinde destek çalışmaları yürütüldü. Okul öncesi öğretmenlerin pedagojik donanımlarını güçlendirmek adına eğitim toplantıları düzenlendi. Ebeveynlere yönelik tutum seminerleri organize edildi, yanı sıra ailelere bireysel danışmanlık verildi. Gelişimsel risk taşıdığı düşünülen çocukların kurum dışı iyileştirilme süreçleri yapılandırıldı.

Humanite Psikiyatri Merkezi, İstanbul, Gayrettepe (2015-2017)

Klinik Psikolog

Yetişkin ve Ergen grup danışanları ile psikoterapi odağında seanslar yürütüldü. Merkezde takibi sürdürülen danışanların objektif ve projektif değerlendirmeleri yapıldı. Merkezin staj programı kapsamında, lisans öğrencilerine klinik uygulamalarla ilişkili seminerler düzenlendi. 

İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Birimi (2015)

Stajyer Klinik Psikolog

Yetişkin danışanlar ile Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünün süpervizyonu altında psikoterapi seansları sürdürüldü.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroşirurji Laboratuarı (2014)

Nöropsikolojik Testler Süpervizyonu

LÖSEV, İstanbul, Levent (2012-2013)

Sosyal Sorumluluk Çalışması

Yeditepe Üniversitesi’nde Uzm. Psk. Feride Dorothy Güneri tarafından verilen sosyal sorumluluk dersi kapsamında iki yarıyıl, toplam 1 yıl devam eden, üniversiteyle entegre sosyal sorumluluk çalışması sürdürüldü.

Avrupa Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul, Fulya (2012)

Psikiyatri Servisi, Stajyer Psikolog

Yetişkin Psikiyatrisi servisinde seanslara katılarak gözlem ve değerlendirmeleri yapıldı, tanı süreçleri deneyimlendi.

Hastane içerisindeki konsültasyonlara eşlik edilerek organ nakil hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası psikolojik durumları hakkında psikometrik değerlendirmeler, takipler, görüşmeler yapıldı. 

Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu (2011)

Sosyal Sorumluluk Çalışması

Etkinlikler düzenlenerek çocukların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim becerileri kuvvetlendirilmeye çalışıldı ve serbest zaman saatlerinde bu becerilerin günlük yaşama aktarılması sağlandı.

Yapılan bireysel görüşmelerle duygu paylaşımı odaklı çalışmalar sürdürüldü.

Ankara Madalyon Psikiyatri Merkezi (2011)

Çocuk psikoterapi seansları ve test uygulamaları gözlemlendi.

Oyun terapisi seansları gözlemlendi.

Çocuk polikliğinde ADHD ve Özgül Öğrenme güçlüğü olan danışanların terapi takibi izlendi.

TEGV, Beykoz Öğrenim Birimi (2009-2011)

Sosyal Sorumluluk Çalışması

7-13 yaş grubundaki çocuklara “Okuyorum Oynuyorum” eğitimi verildi. İmajinatif hikayelere aktif katılımla psikodrama çalışması yapıldı.

İlköğretim öğrencilerine, kişisel özelliklerin farkedilmesi ve olumlu benlik algısı geliştirilmesi, akademik başarının yararlarının fark edilmesi ve kariyer planlama süreci gibi bilgilendirmeler sağlayan “Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum” eğitimi verildi.

ARAŞTIRMA DENEYİMİ

17.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Poster Bildirisi;

2010, “Kısa Süreli Bellek Performansında Kişisel Alan ve Sosyal Ketlenmenin Etkisi” , Yeditepe Üniversitesi, (Yard. Doç. Dr. Simay İKİER süpervizyonu ile tamamlanmıştır.)

2012, “Effects of Credibility on Short Term Memory Performance” (Stereotype Threat), Yeditepe Üniversitesi, (Yard. Doç. Dr. Simay İKİER araştırma sürecini süpervizyonuyla desteklemiştir.)

2014, “Çocuk Cinsel istismarı ve Borderline Kişilik Örgütlenmesi: Koruyucu Faktörler”, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yard. Doç. Dr. Bahar TANYAŞ tarafından desteklenmiştir.)

KATILDIĞI AKADEMİK ORGANİZASYONLAR   (Kongre, Seminer ve Eğitimler)

Transaksiyonel Analiz TA 101 Eğitimi (2021)

Dr. Elvin Aydın Keleş

Dr. Soley Sezgin Akten

Çocuğun Duygusal Dünyası (2020)

Isabelle Filliozat

Duygular, Beyin ve Gelişim (2020)

Isabelle Filliozat

Bütün Beyinli Çocuk: Çocuğunuzun Zihnini Besleyecek 12 Strateji (2020)

Dr. Daniel J. Siegel.

Deneyimsel Oyun Terapisinin Online Kullanımı (2020)

Psikoloji Istanbul Center for Counseling, Training and Research, Nilüfer Devecigil

Online Terapi İlkeleri ve Online EMDR Uygulamaları (2020)

Uzm. Psk. ve EMDR Danışmanı Şirin Atçeken

EMDR 1. Düzey Temel Eğitimi (2019)

Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk, Asena Yurtseven

Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi Eğitimi (2019)

PsikoNet, Dr. Christof Loose

Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi (2018)

Psikoloji Istanbul Center for Counseling, Training and Research, Nilüfer Devecigil

Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi (2017)

Rorschach ve Projektif Testler Derneği

Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi (2016)

Şema Terapi Enstitüsü, Prof. Dr. Gonca Soygüt

MOXO Dikkat Performans Testi Eğitimi (2016)

Moxo Türkiye

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV (WISC-IV) (2016)

Türk Psikologlar Derneği

Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi Eğitimi (2016)

Anlam Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Doç Dr. Serap Özer

Travmada Terapötik Kartların Eğitimi (2016)

Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED), Dr. Nevin Dölek

TAT (Thematic Apperception Test) Kuram, Uygulama ve Yorumlama Eğitimi (2015)

Ankara Madalyon Psikiyatri Merkezi, Dr. Klinik Psikolog Nursen Oral

Travma Çalışmalarında Aile Terapisi (2015)

Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)

İmago Çift Terapisi Eğitimi (2015)

Dr.Harville Hendrix, Dr. Helen LaKelly Hunt

Evlilik Terapileri Enstitüsü

Nöropsikolojik Test Bataryası (NPTB) Eğitimi (2014)

Türk Psikologlar Derneği Uygulayıcı Sertifikasyonu

Minnesota Çok Yonlü Kişilik Envanteri (MMPI) (2013)

Türk Psikologlar Derneği Uygulayıcı Sertifikası

Okan Üniversitesi 17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (2012)

Mersin Üniversitesi 16. Ulusal Psikoloji Kongresi (2010)

Çalışma Grupları: ‘Yemekle Kavgayı Sonlandırmak’ ve ‘EMDR’a Giriş’

Ankara Üniversitesi 15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (2010)

*2008 yılından beri Türk Psikologlar Derneği üyesiyim.

Çalışma Saatlerimiz

9:00 – 18:00
Pazartesi - Cumartesi

Bize Ulaşın

Teşvikiye mah, Hüsrev Gerede cad.
No: 92 Sema Apartmanı Kat: 2 Daire: 6 34365
Şişli/İstanbul
Tel: +90 533 024 7806

Sentia Psikoloji © 2022. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım