EMDR TERAPİSİ

 EMDR Terapisi, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelmektedir. Hastayı travma belleğine odaklanmaya teşvik ederken aynı zamanda çift taraflı uyarım (göz hareketleri, çift yönlü dokunsal uyarı ve iki kulaktan ses verme gibi) yaşatır. Bu da travma anılarına eşlik eden duyguların canlılığının azalmasını sağlar. EMDR terapisi diğer terapilerden farklı olarak, travmatik anılara eşlik eden duyguları, düşünceleri ve tepkileri değiştirme üzerine odaklanır.

EMDR, AIP (Adaptif Bilgi İşleme) modeline dayanır. AIP modeline göre beyin, her deneyimle kendisine ulaşan bilgiyi işleyip, kaydeder. Bu doğuştan sahip olduğumuz bir sistemdir. Beyine gelen duygu, düşünce, bedensel duyum, duyusal bilgiler işlenip ilişkili hafıza ağlarına bağlanarak depolanır. AIP sistemimiz sağlıklı çalıştığında, ruh sağlığı ve insan gelişimini desteklediği için adaptif bir mekanizma olarak kabul edilir. Bu sistem beden gibi sağlıklı ve iyi olmaya eğilimlidir. Travma durumlarında AIP çalışamaz. Rahatsızlık veren anının olduğu gibi saklanmasına neden olur ve bunlara olumsuz (disfonksiyonel) anılar denir. Travmatik anılar o an algılandığı (olumsuz) şekilde depolanıp, fonksiyonel olmayan tepkilere yol açar.

Travmada dikkat, içsel hafıza ağları ve dış uyaranlar arasında bölünür. EMDR ile hızlandırılmış bilgi işlemleme, travmatik anıyı sağlıklı çözümlere dönüştürür. Hafıza ağları arasında yeni bağlar kurmasını kolaylaştırır. Terapi ile duygusal ve fiziksel tepkilerde değişim görülür.

 • EMDR hangi travmalarda kullanılır?
 • Doğum öncesi prenatal dönem travmaları
 • Doğum travmaları
 • Medikal müdahaleler
 • Hastalıklar
 • Başlanma travmaları
 • İlişkisel travmalar
 • Okul travmaları
 • Öğrenme travmaları
 • Kayıplar
 • Kazalar
 • Şiddet
 • Taciz, istismar
 • Travmaya tanık olmak
 • Doğal afetler
 • Savaş, terör
 • Anlatılan olumsuz olaylar
 • Sevdiği, bağlandığı kişinin başına gelenler.

 ÇOCUK İLE ERGEN ile EMDR

 Aynı yetişkinlerde olduğu gibi, çocuk ve ergenlerinde yaşamlarındaki olumsuz olaylara karşı stres olup, bu stresle başa çıkamayabiliyorlar. Bu travmatik olaylar sonucu, anıları olumsuz depolanır ve duygu, düşünce ve bedensel tepkileri tetikleyen yeni bir anı ağı oluşur. EMDR ile çocukların ve ergenlerin yaşadığı veya tanık olduğu olumsuz olayların aşılması için kullanılan bir psikoterapi yöntemidir.

BAĞLANMA VE TRAVMA

Güvenli bağlanma, travmaya antikor gibi etki ediyor. Bağlanma güvenli olunca kişi kötü bir olay yaşasa bile dayanabilirim, baş edebilirim gibi düşünür ve bu travmayı önler. Güvenli bağlanma olmayınca insanlar güvensiz ve tutarsızdır. Güvensiz, çaresiz, değer ve güçsüz hisseder, buna duygu regülasyonu denir. Bağlanma özellikle 0-3 yaş arası önemlidir. Çocuk ebeveyn ile sağlıklı bir bağlanma kuramazsa, ilerde duygusal ve davranışlar sorunlar ortaya çıkmaktadır.

 EMDR ile, sağlıksız ebeveyn-çocuk ilişkisini düzeltmek çözümler aranır. Çocuk ve ebeveyn iletişimi ile, çocuğun ilerdeki bağlanma niteliği gelişimi arasında korelasyon vardır. Bağlanma 1 yaşından ergenliğe kadar değişip, gelişebilir.

Bağlanma Sorunlarında bebeklerde olası sinyaller;

 • Sürekli devam eden sakinleşememe
 • Uyku problemi
 • İnatçı ağlamalar
 • Göz temasından kaçınma
 • Devamlı huzursuzluk
 • Yeme zorlukları
 • Kronik hastalıklar

Psikosomatik belirtiler;

 • Duygusal sorunlar, donukluk
 • Kendini olumsuz değerlendirme
 • Ebeveyn ile yapışkan agresif ilişkiler
 • Bilişsel işlevlerde sorunlar
 • Öğrenme sorunları
 • Gelişimsel gerilikler
 • Aşırı manipülasyon ve kontrolcü davranış
 • Sürekli ilgi ve onaylanma arayışı

EMDR terapisi çocuklar ile yapıldığında birlikte kullanılan başka terapi teknikleri de vardır.

– Oyun terapisi

– Aile terapisi

– Sanat terapisi

– Kum terapisi

– Hikaye tekniği

– Ebeveyn-çocuk interaktif terapi

– Psiko-eğitim, danışmanlık

Kaynak:

https://www.apa.org/ptsd-guideline/treatments/eye-movement-reprocessin

Çalışma Saatlerimiz

9:00 – 18:00
Pazartesi - Cumartesi

Bize Ulaşın

Teşvikiye mah, Hüsrev Gerede cad.
No: 92 Sema Apartmanı Kat: 2 Daire: 6 34365
Şişli/İstanbul
Tel: +90 533 024 7806

Sentia Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım